διοικητικό συμβούλιο

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 2016-18

Σάββας Πατσαλίδης (Πρόεδρος)

Δημήτρης Τσατσούλης (Αντιπρόεδρος)

Τώνια Καράογλου (Γενική Γραμματέας)

Ελευθερία Ράπτου (Ταμίας)

Ειρήνη Μουντράκη (Έφορος Δημοσίων Σχέσεων)

Αναπληρωματικά μέλη

Ερριέττα Μπελέκου

Άννυ Κολτσιδοπούλου

Σμαρώ Κώτσια

 

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 2016-18

Εύη Προύσαλη

Γρηγόρης Ιωαννίδης

Αναπληρωματικά μέλη

Γιώργος Πεφάνης

Σωτηρία Ματζίρη

 

 

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΡΙΤΙΚΩΝ ΘΕΑΤΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

Μουντράκη Ειρήνη (Πρόεδρος)
Καράογλου Τώνια
Ράπτου Ελευθερία

Αναπληρωματικά μέλη
Μπελέκου Ερριέττα
Ιωαννίδης Γρηγόρης