διοικητικό συμβούλιο

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 2021-22

Σάββας Πατσαλίδης (Πρόεδρος)

Ειρήνη Μουντράκη (Αντιπρόεδρος)

Γιώργος Παπαγιαννάκης (Γενικός Γραμματέας)

Γρηγόρης Ιωαννίδης (Ταμίας)

Εύη Προύσαλη (Έφορος Δημοσίων Σχέσεων)