ένωση-περιγραφή

Η πρωτοβουλία της ίδρυσης της Ελληνικής Ένωσης Κριτικών Θεάτρου και Παραστατικών Τεχνών είναι αποτέλεσμα της ανάγκης που αισθανόμαστε να διαφυλάξουμε, μέσα στη δύσκολη αυτή συγκυρία, την αδέσμευτη σκέψη, τη γόνιμη […]

όροι εγγραφής μελών

Τα μέλη του Σωματείου διακρίνονται σε Τακτικά, Δόκιμα, και Επίτιμα. Ως Τακτικά μέλη εγγράφονται -κατόπιν πρότασής τους από δύο (2) τακτικά μέλη του Σωματείου- όσοι έχουν ασκήσει συστηματικά και σε […]

αίτηση εγγραφής μέλους

Η αίτηση εγγραφής στο Σωματείο είναι γραπτή. Μπορεί να αποσταλεί στο Δ.Σ. μέσω ταχυδρομείου ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Πρέπει να συνοδεύεται από ικανό δείγμα κριτικών κειμένων του υποψηφίου, ώστε να κριθεί […]

κώδικας πρακτικής

Το θέατρο είναι μία από τις πιο διαδραστικές παραστατικές τέχνες. Ως προνομιούχοι θεατές, οι κριτικοί θεάτρου μοιράζονται με το κοινό και τους καλλιτέχνες τον ίδιο χώρο και χρόνο, τα ίδια […]