Θέατρο: «Φαίδρα», της Μαρίνας Ιβάνοβα Τσβετάγιεβα

Κριτική της Ελένης Πετάση στο Ποντίκι

τεύχος 2202
4/11/2021

https://www.topontiki.gr/2021/11/06/theatro-fedra-tis-marinas-ivanova-tsvetagieva/?fbclid=IwAR0887IDmJFMJ64oW9TRU8ecg4DxLNzdqw59UqzbxoeW2fH_DDKyIeTaZYg#.YYYxU2Mxyww.facebook